រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាន គ.ជ.ប ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ដោយ គឹម ហុង និងឈាង បុប្ផា ជុំវិញបច្ចុប្បន្នភាពការងាររបស់ គ.ជ.ប នាថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News