តារាងបូកសរុបលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្ដល់ប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News