រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រី គធ.ខប លគធ.ខប ព្រៃវែង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News