វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីថត បញ្ជូន និងបញ្ចូលទិន្នន័យប្រព័ន្ធទីតាំងសកល GPS នៃទីស្នាក់ការគណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត សាលាឃុំ សង្កាត់ និងការិយាល័យបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News