រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់តំណាងគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត និងអ្នកសារព័ត៌មាន អំពីដំណើរការបោះពុម្ពសន្លឹកឆ្នោត...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់តំណាងគណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត និងអ្នកសារព័ត៌មាន អំពីដំណើរការបោះពុម្ពសន្លឹកឆ្នោត នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅរោងពុម្ព ណាវីន ព្រីនធីង ឯ.ក ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News