វីដេអូព័ត៌មានថ្មី គ.ជ.ប៖ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ បានសម្តែងនូវភាពសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលទទួលបានប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតដោយពួកគាត់បានអះអាងថា ប័ណ្ណនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតទៀតក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននៅពេលទៅបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News