វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំ បានរៀបចំកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹង និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជូនសិស្ស នៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន ភ្នំសន្ទុក នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News