រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបំពេញបេក្ខជនបម្រុងបន្ថែមនៃគណបក្សនយោបាយ...

ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក និងលើកទិសដៅការងារបន្ត និងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការបំពេញបេក្ខជនបម្រុងបន្ថែមនៃគណបក្សនយោបាយ ដែលត្រូវទទួលបានអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់  នាព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News