វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី ឝ.ជ.ប ៖ - គ.ជ.ប ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ និងការជួលម៉ោងផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល...

វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី ឝ.ជ.ប ៖- គ.ជ.ប ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ និងការជួលម៉ោងផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល- គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្តីពី «ការបោះឆ្នោត ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត» សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News