វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប ជួបប្រជុំជាមួយគណបក្សនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ...

ព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ - គ.ជ.ប.អគ្គ៖

- គ.ជ.ប ជួបប្រជុំជាមួយគណបក្សនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ

- ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ជាមួយគណបក្សភ្លើងទៀន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News