សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៣ គ.ជ.ប.អគ្គ៖ គ.ជ.ប ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំកម្មវិធីសំណួរ-ចម្លើយ និងការជួលម៉ោងផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News