រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គខាធិការរង គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គខាធិការរង គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែលមានការចូលរួមពីគណបក្សនយោបាយចំនួន ១៧ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅសាលប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ជាន់ទី៧ នៃទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News