រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យនិងសម្រេចលើខ្លឹមសារសៀវភៅណែនាំ គធ.ខប និងសៀវភៅណែនាំ គឃ.សប សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យនិងសម្រេចលើខ្លឹមសារសៀវភៅណែនាំ គធ.ខប និងសៀវភៅណែនាំ គឃ.សប សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនយោបាយ និងការដំឡើងថ្នាក់ ឬ/និងឋានន្តរស័ក្តិ អ.គ.ជ.ប សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778