វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ លទ្ធផលសវនាការជាសាធារណៈសម្រាប់ថ្ងៃទី១ និងថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ លើបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបេក្ខជនគណបក្សនយោបាយ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News