រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃ គ.ជ.ប ដឹកនាំសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿងលេខ ០៨៨ ដល់លេខ ១០១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News