ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ជាមួយលោក ចន អេស កាវ៉ាណូវ (Mr. Jonh S. Cavanaugh)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News