វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បានអញ្ជើញតំណាងគណបក្សនយោបាយ ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត ពិនិត្យលើឈ្មោះគណបក្សនយោបាយជាអក្សរពេញ អក្សរកាត់ និង Logo គណបក្សដែលត្រូវដាក់លើសន្លឹកឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News