រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ នៃ គ.ជ.ប ដឹកនាំសវនាការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈលើបណ្ដឹង/សំណុំរឿង លេខ ០៧១ ដល់ លេខ ០៧៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News