វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងគឺដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត ក្នុងឃុំ សង្កាត់ មានសិទ្ធិប្ដឹងជំទាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News