សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០១៧ ៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដែលត្រូវសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News