រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ គ.ជ.ប ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង/សំណុំរឿងលេខ ០០១ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News