ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធី​ស្តីពីការបំពេញបេក្ខជនបម្រុងបន្ថែមនៃ​គណបក្ស​នយោបាយដែលត្រូវបាន​ទទួល​អាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News