សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយលោក មីរ៉ូស្លាវ ជែនកា(Mr. Miroslave Janca)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778