វីដេអូកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយ និងការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យចុះបញ្ជីបេក្ខជន នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News