សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖ ជំនួប​ពិភាក្សារវាង គ.ជ.ប ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក ជាមួយ​គណៈប្រតិភូ​សមាជិក​សភាសហភាពអឺរ៉ុប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778