ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន​ គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News