ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ៦ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News