រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា ស្តីអំពីការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ជូនដល់មន្ត្រី គ.ជ.ប គធ.ខប សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សហការរៀបចំដោយ គ.ជ.ប និងទីភ្នាក់ងារ JICA នៅ....

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម  ម៉ុក  ដារ៉ា  អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា ស្តីអំពីការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា ជូនដល់មន្ត្រី គ.ជ.ប គធ.ខប សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សហការរៀបចំដោយ គ.ជ.ប  និងទីភ្នាក់ងារ JICA នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News