កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីបណ្តឹងតវ៉ា ការដោះស្រាយបណ្តឹង ទាក់ទងបញ្ជីបេក្ខជនដំបូង និងការចុះឈ្មោះ​ភ្ងាក់ងារគណបក្សនយោបាយ និងអ្នកសងេ្កតការណ៍

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778