រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបលោក Marc Thayre អនុប្រធានស្ថានបេសកកម្ម នៃស្ថានទូតអង់គ្លេស ប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងសហការី ដែលអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងមានបំណងស្វែង យល់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែ...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប បានទទួលជួបលោក Marc Thayre អនុប្រធានស្ថានបេសកកម្ម នៃស្ថានទូតអង់គ្លេស ប្រចាំកម្ពុជា ព្រមទាំងសហការី  ដែលអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងមានបំណងស្វែង យល់ពីការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News