វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ការចុះបញ្ជីគណបក្សនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រពឹត្តទៅចាប់ពី ថ្ងៃទី៤ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News