វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប រៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ចំនួន ១៧៥ នាក់ឱ្យបម្រើការងារជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី នៅតាម គធ.ខប ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News