វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បានប្រកាសសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជុំសង្កាត់ផ្សារចាស់ ទុកជាបានការទាក់ទងនឹងការលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ៥ នាក់ ចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News