វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទេសទទួលបានពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាចំនួន ១៥ បណ្តឹងទាក់ទងនឹងការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News