វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ គ.ជ.ប បិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News