វីដេអូចម្រៀងកាយវិការ៖ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News