សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យ លេខ ០០៨ ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលើកទី៦ ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយ ភាគីពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពី ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នៅសាលាឃុំ សង្កាត់ទូទាំង ប្រទេស ការដាក់ ការទទួល និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ឬ/និងពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ទាក់ទង នឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និង ការអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋឱ្យទៅមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត។

 

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ បានមានប្រសាសន៍ថា បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជី បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ នឹងត្រូវធ្វើការបិទផ្សាយព្រមគ្នានៅសាលាឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ បញ្ជីទាំងពីរនេះ ត្រូវបិទនៅទន្ទឹមគ្នាលើទីតាំងតែមួយ ដើម្បីឱ្យអ្នកបោះឆ្នោត ងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួន។

 

ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ មានប្រសាសន៍បន្តថា ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ដែលត្រូវបិទផ្សាយ មានចំនួន ៩.២០៥.៦៧៥នាក់ ក្នុងនោះស្រី មានចំនួន ៤.៩០៤.៨២៥នាក់ និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប ចំនួន ២៣.៦០២ការិយាល័យ។ ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដោយមូលហេតុផ្លាស់ចេញ ស្លាប់ ឈ្មោះស្ទួន និងការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោត មានចំនួន ២២៤.៩៧០នាក់។

 

ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា ជនណាក៏ដោយមានសិទ្ធិប្ដឹងតវ៉ា ឬ/និងប្ដឹងជំទាស់ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ តាមទម្រង់១២០២ ទាក់ទងនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក្នុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយ។ បញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត នឹងត្រូវបង្ហោះផងដែរនៅលើគេហទំព័រ គ.ជ.ប ។

 

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ គ.ជ.ប បានបំភ្លឺទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំពីកម្មវិធី App (NEC) ដែលបានបង្ហោះបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនថា បញ្ជីបោះឆ្នោតដែលបង្ហោះនៅលើទូរស័ព្ទនោះ គឺជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកមើល ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត  ហើយមានខ្លឹមសារនិងទិន្នន័យដូចគ្នាទៅនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង ដែល បានបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំ សង្កាត់ ឬនៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដោយស្រង់យកតែទិន្នន័យបុគ្គលនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមកបង្ហាញជូនអំពី លំដាប់លេខរៀង ឈ្មោះ ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត ។

 

ជាចុងក្រោយ ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ ប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ បានអំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជា-ពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ សូមទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ និងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូង និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោត ដែលបានបិទផ្សាយនៅតាមឃុំ សង្កាត់ ឬតាមគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប (voterlist.nec.gov.kh) និង App (NEC KH) ។

ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ មានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងព័ត៌មាន អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ជំនាញការ JICA តំណាងគណបក្សនយោបាយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អង្គភាពសារព័ត៌មាន និងមន្រ្តី គ.ជ.ប សរុបមានចំនួនប្រមាណ ៦៦នាក់៕

 

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News