ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ហ៊ីង ធីឫទ្ធិ សមាជិក គ.ជ.ប និងជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News