វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ឯកឧត្តម ម៉ុក ដារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប បានអះអាងថា មន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់គប្បីមានជំនាញថ្មីមួយបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការងារបោះឆ្នោត ដើម្បីឱ្យការងារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបោះឆ្នោតកាន់តែទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធភាព។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News