វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង៖ គ.ជ.ប អនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអព្យាក្រឹត្យ ដូចនេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវ និងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធី រួមនឹងក្រមសីលធម៌របស់...

វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ឯកឧត្តម ស៊ុំ ប៊ុនហុង៖ គ.ជ.ប អនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអព្យាក្រឹត្យ ដូចនេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវ និងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធី រួមនឹងក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីបោះឆ្នោត។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News

 

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778