វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ -ការងារដែល គ.ជ.ប ត្រូវអនុវត្តបន្ដ បន្ទាប់ពីបញ្ជប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំ សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស -លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល៤៦ថ្ងៃ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News