លទ្ធផលផ្លូវការបេក្ខជនជាប់ឆ្នោត តាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ នៅខេត្តកំពង់ធំ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News