វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ ស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ ក្រោមប្រធានបទ "ការជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ​ ក្នុងដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបរិបទកូវីដ ១៩"

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News