សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦៥ ៖ គ.ជ.ប ផ្ដល់បណ្ណជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News