វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប៖ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ចុះត្រួតពិនិត្យការងារនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News