សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៦០ ៖ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិដែលត្រូវសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News