វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី១១ នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១ (សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News