រូបភាពសកម្មភាពឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធាន គ.ជ.ប ដឹកនាំប្រតិភូ ចុះត្រួតពិនិត្យតាមការិយាល័យពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅខេត្តកណ្ដាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News