ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងនីតិវិធីស្តីពីការបំពេញបេក្ខជនបម្រុងបន្ថែម​នៃគណបក្សនយោបាយ​ដែលត្រូវបានទទួលអាសនៈក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News