សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៦០ ស្ដីពីការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់ប្រធានគណបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិ ជូនតំណាងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២១

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News